Từ tháng 10/2018, Bộ TT&TT ứng dụng chữ ký số gửi, nhận văn bản điện tử trên diện rộng

Chuẩn bị cho việc ứng dụng chữ ký số gửi nhận văn bản điện tử tại tất cả các đơn vị thuộc Bộ TT&TT từ 1/10/2018, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu 7 đơn vị khối CNTT từ ngày 10/9/2018 gửi, nhận văn bản và trình các văn bản lên Thứ trưởng theo phương thức điện tử.

 

bo_tt-tt_van_ban_dien_tu_1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì cuộc họp ngày 7/9/2018 về tiến độ của Bộ TT&TT trong việc triển khai Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (Nguồn ảnh: mic.gov.vn).

 

Sáng nay, ngày 7/9/2018, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai Quyết định 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (Quyết định 28) của Bộ TT&TT. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ chức năng liên quan của Bộ TT&TT.

 

- Xem thêm nội dung về Đặc tính của Nhựa Durostone Tại đây

 

- Xem thêm nội dung về Nhựa Kỹ Thuật Tại đây

 

- Xem thêm nội dung về Kiến thức về nhựa Tại đây

 

Báo cáo tiến độ triển khai Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, Trung tâm thông tin Bộ TT&TT cho biết, hệ thống quản lý văn bản điều hành trên nền web đã được Bộ TT&TT triển khai chính thức từ ngày 1/1/2018, thay thế hệ thống quản lý văn bản điều hành eOffice trước đây. Tuy nhiên, hiện một số văn bản trình lãnh đạo vẫn trình song song với bản giấy và chưa áp dụng chữ ký số trên hệ thống.

 

Để chuẩn bị cho việc chính thức triển khai ứng dụng chữ ký số gửi nhận văn bản điện tử tại tất cả các đơn vị của Bộ TT&TT từ 1/10/2018, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chỉ đạo từ ngày 10/9/ 2018, 7 đơn vị thuộc khối CNTT trong Bộ bao gồm Vụ CNTT, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam , Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam sẽ tiến hành gửi, nhận văn bản và trình các văn bản lên Thứ trưởng theo phương thức hoàn toàn điện tử.

 

Cũng theo chỉ đạo của Thứ trưởng, từ ngày 24/9/2018, tất cả văn bản trình lên Bộ trưởng đều phải triển khai theo phương thức hoàn toàn điện tử, Lãnh đạo Bộ sẽ sử dụng ký điện tử trực tiếp trên hệ thống .

 

Thực hiện các chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, tại cuộc họp ngày 9/7, đại diện Trung tâm Thông tin Bộ TT&TT cho biết, trong thời gian từ nay đến trước ngày 22/9/2018, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thử nghiệm các tính năng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành; bổ sung một số tính năng mới cho hệ thống này; đồng thời tham gia tổ chức đào tạo cho các đơn vị trong việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành với các tính năng mới và sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử.

 

Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 6/9/2018. Quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định 28 áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc (gọi chung là bộ, ngành, địa phương).

 

Quyết định 28 quy định rõ, văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống QLVB&ĐH quy định tại Quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

 

Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ; phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có) . Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

 

chu_ky_so.jpg

Tại Quyết định 28, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu văn bản điện tử sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ký ban hành, ký số theo quy định của pháp luật và gửi đến Bên nhận thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông với nhau (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

 

Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ. Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống QLVB&ĐH, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quyết định 28. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không phát hành văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quyết định 28.

 

 Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó, đồng thời Bên nhận phản hồi cho Bên gửi được biết thông qua hệ thống QLVB&ĐH hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia để xử lý theo quy định.

 

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu về gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định 28 tổ chức kết nối, liên thông hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia và thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định 28 hoàn thành trước ngày 31/12/2018, áp dụng chính thức từ ngày 1/1/2019.

 

Đối với các bộ, ngành, địa phương còn lại thực hiện kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm hoàn thành việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định này trước ngày 30/6/2019. Các bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành việc kết nối, liên thông văn bản điện tử nội bộ có trách nhiệm in văn bản điện tử được ký số từ hệ thống QLVB&ĐH, đóng dấu đến để xử lý như văn bản giấy theo quy định; hoàn thành kết nối, liên thông văn bản điện tử nội bộ, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định này trước ngày 30/6/2020.

 

Theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ, thực hiện Quyết định 28, thời gian tới cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức triển khai kết nối, liên thông tại bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; dự kiến là 25 bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ TT&TT.

 

Cụ thể, phối hợp triển khai kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia trước ngày 01/12/2018; thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Chính phủ trước ngày 31/12/2018; và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương từ ngày 1/1/2019.

 

Nguồn: Infonet.vn

Danh sách bình luận

Gửi thông tin bình luận

Chúng tôi cam kết địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Danh sách chuyên mục

Tin tức nổi bật

Huawei S.S để cung cấp chip modem 5G cho iPhone, sau khi Apple bị Samsung và Qualcomm từ chối
Thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò gia công hạt nhựa
Tương ớt Chinsu bị thu hồi ở Nhật Bản, người dùng trong nước nghĩ gì?
Chó dại lại liên tiếp tấn công nhiều người ở Cà Mau
Cư dân Galaxy 9 mặc áo đồng phục lên án hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy
Những sự kiện nổi bật trong tuần từ 8/4 đến 14/4
Thời tiết tuần mới: Cả 3 miền hầu hết ngày nắng, mưa dông về đêm
TPHCM: 10 người dân phải điều trị phơi nhiễm HIV vì bị người lạ mặt tấn công