DANH MỤC SẢN PHẨM

NHỰA MC501 R6 R2, R9 & AS R11 ĐƯỢC CHIA LÀM MẤY LOẠI?

NHỰA MC501 R6 R2, R9 & AS R11 được chia làm mấy loại đây là một loại vật liệu được sản xuất từ nylon như thành phần cơ bản và các loại chất hóa học khác. Nó được tìm thấy có hiệu xuất cao cấp nhất trong các loại nhựa dẫn điện và chống tĩnh điện hiện nay.

 

Kiến thức về nhựa - NHỰA MC501 R6 R2, R9 & AS R11 được chia làm mấy loại đây là một loại vật liệu được sản xuất từ nylon như thành phần cơ bản và các loại chất hóa học khác. Nó được tìm thấy có hiệu xuất cao cấp nhất trong các loại nhựa dẫn điện và chống tĩnh điện hiện nay.

 

- MC501CD R6: là loại chống tĩnh điện (Màu Đen)

 

- MC501CD R9: là loại chống tĩnh điện (Màu Đen)

 

- MC501CD R2: là loại dẫn điện (Màu Đen)

 

(*) Hai loại đều có tính năng phụ gia điều khiển tĩnh về độc quyền.

 

- Xem thêm nội dung về ỨNG DỤNG MICA CHỐNG TĨNH ĐIỆN (ESD) - NHỰA KỸ THUẬT IDO tại đây.

 

 

KIẾN THỨC VỀ NHỰA - Nhựa MC501 R6 R2, R9 & AS R11 là một vật liệu xuất thân từ Nylon với các sản phẩm phụ, vì định nghĩa hợp chất gồm một chất tinh khiết duy nhất, ứng dụng vật liệu chống tĩnh điện trong lĩnh vực này cho thấy một hiệu suất cao hơn.

 

Đặc tính nhựa chống tĩnh điện MC501 là độ bền cơ học cao, chịu mài mòn tuyệt vời và có khả năng kháng hóa chất cực tốt.

 

Nhựa MC501 được chia thành 4 loại chính:

 

- MC501CD R2: là loại dẫn điện (Màu Đen)

 

+ Tỉ trọng: 1,2.

 

+ Điện trở dẫn điện: 10^2 - 10^4.

 

- MC501CD R6: là loại chống tĩnh điện (Màu Đen)

 

+ Tỉ trọng: 1,2.

 

+ Điện trở bề mặt từ: 10^6 - 10^9.

 

- MC501CD R9: là loại chống tĩnh điện (Màu Đen)

 

+ Tỉ trọng: 1,2.

 

+ Điện trở bề mặt từ: 10^6 - 10^9.

 

- MC500AS R11: là loại chống tĩnh điện (Không có Carbon).

 

+ Tỉ trọng: 1,2.

 

+ Điện trở bề mặt từ: 10^6 - 10^9.

 

Sản phẩm vừa xem